Tag Archives: xuất khẩu lao động

xuất khẩu lao động nhật bản và những điều đáng lưu tâm

Cần biết về xuất khẩu lao động tránh ”tiền mất, tật mang” mặc dù có sẵn rất đông đảo thông số truyền bá từ phía tổ chức quản lý nhà nước tuy nhiên hiện trạng người lao động bị lừa lộc, đoạt lấy tài sản vẫn tiếp diễn tại rất nhiều địa phương. Tiền mất, tật mang Ngày 23/10/2014, bị …

Read More »