Tag Archives: password

Bí quyết về việc quên mật khẩu trong ipad air

Đề phòng tình huống “mật khẩu tặc” ipad Phải làm gì khi không nhớ passcode iPhone 5? Giống như những điện thoại khác, iPhone 5s có khóa bảo vệ với bốn số . Thông thường rất khó để có thể quên bốn số mật khẩu mở iPhone 6 plus nhưng vậy không có nghĩa là không thể. Nếu bạn quên …

Read More »